Praca tymczasowa jest jedną z form zatrudnienia, która nie tylko dynamicznie rozwija się na polskim rynku pracy, ale także posiada coraz większą grupę zwolenników. Trudno się temu dziwić, ten konkretny rodzaj pracy ma bowiem szereg zalet. Dostrzegają je zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Najprościej mówiąc, praca tymczasowa ta taki rodzaj zatrudnienia, do powstania którego potrzebne są trzy strony – pracownik, pracodawca oraz agencja pracy. W powyższym modelu pracownik wykonuje określone zadania na rzecz pracodawcy, ale zatrudniony jest przez agencję pracy. To właśnie ona podpisuje umowę zarówno z przedsiębiorcą poszukującym nowego członka swojego zespołu, jak i w pracownikiem gotowym do przyjęcia na siebie określonych obowiązków.

Zatrudnienie przez agencję pracy w formie pracownika tymczasowego, a następnie powierzanie mu konkretnych działań do wykonania na rzecz współpracującego przedsiębiorcy, przynosi pracownikowi szereg korzyści. Przede wszystkim praca tymczasowa odpowiednia jest dla osób, które nie mają zbyt wysokich kwalifikacji lub znajdują się na początku swojej drogi zawodowej. Jak wiadomo, w takiej sytuacji, trudno jest od razu znaleźć stały etat. Odpowiedzią na ten problem jest właśnie zatrudnienie przez agencję pracy, która zajmie się poszukiwaniem odpowiednich dla nas pracodawców, a tym samym pozwoli na rozwój i zdobycie kompetencji potrzebnych do dalszego, satysfakcjonującego funkcjonowania na rynku pracy. Praca tymczasowa polecana jest także osobom, które z różnych względów nie chcą na stałe przeprowadzać się do innego kraju w celu znalezienia zatrudnienia. W odniesieniu do takich pracowników, agencja zatrudnienia zajmie się taką organizacją terminów pracy, aby połączyć można było zarówno godne zarobki, jak i życie we własnej ojczyźnie.

Jako Agencja Pracy CareWork niejednokrotnie spotyka się z pytaniami o wynagrodzenie i czas pracy pracowników tymczasowych. Zwykle wynikają one z obawy przed tym, że osoba zatrudniona na takiej podstawie będzie gorzej zarabiała lub pracowała ponad siły. Zainteresowanych pracą tymczasową uspokajamy. Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracownik tymczasowy pracować może jedynie w jednym z systemów czasu pracy przewidywanych przez ustawę, a jego wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia, jakie otrzymują pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Współpraca z Agencją Pracy CareWork będzie gwarancją, że pracodawca dopełni wszystkich ciążących na nim obowiązków względem pracownika, a pensja – którą w tym systemie pracy wypłaca Agencja CareWork – będzie godna i adekwatna do realizowanych obowiązków.

Osoby poszukujące pracy zachęcamy do kontaktu lub przesyłania swoich CV.

Wyślij CV