CareWork oznacza jakość. Choć na rynku pracy działa wiele firm, które na pierwszym miejscu stawiają ilość i powiązany z nią wzrost zysków, my rozumiemy, że praca – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika – nie powinna być tylko ciągiem łatwo sumowanych liczb na koncie. Właśnie dlatego w naszym logotypie umieściliśmy slogan „pielęgnujemy wartości”. Dla nas praca jest bowiem niezaprzeczalną wartością. Wiadomo, jest także koniecznością, ale w życiu każdy z nas dąży do tego, aby codzienne obowiązku zawodowe wykonywać w sposób zapewniający obopólną satysfakcję. Osiągnąć można ją tylko wtedy, kiedy dwie strony stosunku pracy w sposób odpowiedni, choć różny, wypełniają ciążące na niej zadania.

Agencja Pracy CareWork powstała po to, aby te zadania ułatwić. Z jednej strony poszukujemy pracy dla osób chcących znaleźć dla siebie miejsce na rynku, z drugiej dostarczamy pracodawcom kapitału ludzkiego, niezbędnego dla dalszego działania i rozwoju. Gwarantujemy przy tym, że nasi wykwalifikowaniu i doświadczeni pracownicy działać będą w sposób rzetelny i profesjonalny. Pracodawcom zapewniamy stały dostęp do personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownikom – znalezienie godnej pracy, za godną płacę i w miejscu dostosowanym do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności.

Zdecydowanych zapraszamy do współpracy. Niezdecydowanych do kontaktu i zadawania pytań.