Leasing pracowniczy zyskuje w polskich przedsiębiorcach coraz większą grupę zwolenników, aczkolwiek wciąż spotkać można osoby, które obawiają się korzystać z tej formy zatrudnienia. Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego ich wahanie się jest nieuzasadnione i podsumować korzyści, jakie z leasingu pracowniczego czerpać mogą pracodawcy.

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w danym okresie pragną wzbogacić swój zespół o nowych pracowników – zarówno specjalistów, jak i osoby o niższych kwalifikacjach. Najprościej mówiąc polega on na czasowym „wypożyczeniu” pracowników, których nie chcemy lub nie możemy pozyskać w toku zwyczajowej rekrutacji i zatrudnienia w jednej z innych dostępnych na rynku pracy form.

Jakie korzyści przynosi leasing pracowniczy?

Wbrew pozorom leasing pracowniczy dotyczy nie tylko nisko wykwalifikowanej kadry, pracowników fizycznych lub sezonowych. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na „wypożyczanie” specjalistów lub osób o określonych, trudnych do znalezienia na rynku pracy kompetencjach. W obu przypadkach wskazana forma zatrudnienia ma szereg pozytywnych stron.

Najbardziej wymiernym zyskiem z leasingu pracowniczego jest oczywiście ten, który dotyczy budżetu przedsiębiorstwa. Firmy korzystające z pracowników „wypożyczonych” notują obniżenie stałych kosztów pracy, a także nie ponoszą nakładów finansowych związanych z poszukiwaniem pracowników. Szczególnie takich, o których na rynku trudno. Niewątpliwą korzyścią ze stosowania polityki leasingu pracowniczego jest także możliwość stosowania tzw. polityki minimalnego zatrudnienia, czyli stałego utrzymywania jedynie takiej kadry, która na co dzień potrzebna jest w firmie, wraz z okresowym zwiększaniem liczby zatrudnienia, spowodowanym na przykład zwiększonym popytem na produkty lub usługi danej firmy. Leasing pracowniczy przeciwdziała nadwyżką zatrudnienia i niweluje ryzyko zwolnień wśród stałych pracowników. Jest on także korzystny w okresach urlopów, zwolnień lub szkoleń stałych pracowników, kiedy to zastąpić można ich kadrą „wypożyczoną”, bez uszczerbku dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jakie są etapy leasingu pracowniczego w CareWork?

Firma CareWork realizuje usługę leasingu pracowniczego według następujących etapów:

 1. Określenie potrzeb Pracodawcy Użytkownika, warunków pracy tymczasowej, przygotowanie oferty cenowej przez Agencję.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Pracodawcą Użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej w oparciu o ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 3. Zamówienie na pracowników tymczasowych:
  • określenie liczby stanowisk pracy,
  • okresu zatrudnienia,
  • charakteru pracy oraz wymaganych kwalifikacji wobec pracowników tymczasowych,
  • warunków finansowych, w tym wynagrodzenia zasadniczego, wysokości premii, dodatków.
 4. Przeprowadzenie przez Agencję rekrutacji pracowników tymczasowych z Polski i z Ukrainy zgodnie z zamówieniem Pracodawcy Użytkownika i dokonanymi uzgodnieniami (w przypadku kandydatów z terenu Ukrainy osoby te pozyskiwanie są zgodnie z prawem i bez jakichkolwiek opłat ponoszonych przez kandydatów).
 5. W przypadku osób z Ukrainy dodatkowo:
  1. przesłanie kandydatowi zaproszenia,
  2. uzyskanie wizy w Konsulacie RP na Ukrainie,
  3. koordynacja przyjazdu kandydata do Polski,
  4. zakwaterowanie kandydata,
  5. złożenie oświadczenia w Urzędzie Pracy informującego o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy na okres 6 miesięcy,
  6. długookresowa legalizacja po okresie 6 miesięcy na podstawie Karty Pobytu i zezwolenia na pracę w Urzędzie Wojewódzkim.
 6. Zawieranie umów z pracownikami tymczasowymi.
 7. Zarządzanie zasobami Pracowników Tymczasowych, umożliwiające obsługę zamówień Pracodawcy Użytkownika.
 8. Ciągły monitoring etapu VII oraz kontrola wewnętrzna etapów II, III, IV, V, VI.

Wyślij zapytanie ofertowe