Bierzemy odpowiedzialność za Państwa sukces!

Liczba osób z Ukrainy pracujących w Polsce stale rośnie. Są bardzo potrzebni polskiej gospodarce i cenieni m.in. za zaangażowanie i pracowitość. Aby zatrudnić takich pracowników każdy z Pracodawców musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami.

Chcemy pozostać Partnerem na każdej płaszczyźnie współpracy i jak najlepiej przygotować Klientów z przepisów regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce obcokrajowców. Dlatego zależy nam mocno, aby cykliczne szkolenia dla pracowników bezpośrednio zatrudnionych u Klienta zostały na stałe wpisane w współpracę i były nieodłącznym elementem całej usługi Leasingu Pracowniczego.

Gwarantujemy przedstawienie rzetelnych informacji na temat procedur legalizacji osób z Ukrainy w Polsce i rozwiązań, które przyniosą firmie długotrwałe korzyści.

W przypadku szkoleń zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu zdiagnozowanych oczekiwań pracowników.
Praktyczna wiedza zdobyta podczas szkoleń na pewno ułatwi sprawowanie usługi na najwyższym poziomie.

Zagadnienia na które chcemy zwrócić szczególną uwagę podczas szkoleń:

  • procedura legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy,
  • uzyskanie zezwoleń na pracę i rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
  • uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę,
  • doradztwo w przedmiocie umów i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców.

Poniżej prezentujemy główne działy u naszych Klientów, do których kierujemy ofertę szkoleń wewnętrznych dla Managerów, Liderów, Kierowników, Brygadzistów:

  • dział HR
  • dział produkcji
  • dział logistyki

Wyślij zapytanie ofertowe

Legalizacja pobytu i pracy na podstawie wizy

Legalizacja pobytu i pracy na podstawie paszportu biometrycznego