Koncepcja zatrudnienia pracowników tymczasowych jest dopasowywana indywidualnie do każdego klienta. Najistotniejsze są przede wszystkim Państwa potrzeby i oczekiwania względem usługi leasingu pracowniczego. Dlatego proponujemy elastyczność na każdej płaszczyźnie współpracy. W poniższym zestawieniu chcemy zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych zagadnień, które są nieodłącznym elementem wpisanym w realizację usługi pracy tymczasowej.

KoncepcjaZatrudnienie pracowników tymczasowych

PRAWO
Podstawa prawna
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa o cudzoziemcach.
Charakter umowyUmowę zawiera Pracodawca Użytkownik z Agencją Pracy Tymczasowej.

ZASOBY LUDZKIE
Proces rekrutacjiPracodawca Użytkownik każdorazowo zgłasza Agencji zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych przestrzegając procedur przewidzianych ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Kwalifikacje pracowników tymczasowychOkreśla Pracodawca Użytkownik.

ORGANIZACJA PRACY I KONTROLA JAKOŚCI
Organizacja pracPracodawca Użytkownik organizuje pracę i kieruje pracownikami. Dozór Pracodawcy Użytkownika odpowiada za pracę, instruktaż stanowiskowy, dopuszczenie pracownika tymczasowego do pracy, uzgadnianie urlopów, itp.
Kontrola jakościZa jakość procesu realizowanego z udziałem pracowników tymczasowych odpowiada dział kontroli jakości Pracodawcy Użytkownika. Agencja Pracy Tymczasowej nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA
Bezpieczeństwo pracyPracodawca Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo pracy.
Ocena ryzyka zawodowegoOceny ryzyka zawodowego dokonuje Pracodawca Użytkownik.
Badania lekarskieAgencja jest zobowiązana skierować Pracownika Tymczasowego na badania wstępne.
Szkolenie BHP, stanowiskowe i przeciwpożaroweOrganizuje i odpowiada Pracodawca Użytkownik.
Szkolenie BHP wstępneOrganizuje Agencja Pracy Tymczasowej.
Odzież roboczaPracodawca Użytkownik lub Agencja Pracy Tymczasowej.

ZALETY USŁUGI
Korzyści
 • elastyczność reakcji na zapotrzebowanie rynku,
 • odciążenie działu kadrowo – płacowego Pracodawcy Użytkownika,
 • optymalizacja poziomu zatrudnionych osób,
 • możliwość szybkiego zastąpienia pracowników niespełniających oczekiwań osobami kompetentnymi,
 • korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów,
 • bardzo dobra kontrola kosztów pracowniczych – rozliczenie z Agencją następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca,
 • możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe, na zasadzie „try and hire”,
 • wydajne rozwiązania dotyczące zarządzania personelem.
Koszt usługiPodstawą kalkulacji są wynagrodzenia obowiązujące u Pracodawcy Użytkownika. Wszystkie koszty zatrudnienia pracownika stałego zostają powiększone o marżę Agencji Pracy Tymczasowej.

Wyślij zapytanie ofertowe