Na krajowym i zagranicznym rynku pracy firma CareWork działa od 2005 roku, kiedy to rozpoczęła swoją aktywność na polu opieki nad osobami starszymi w Niemczech, wspierając zamieszkujące na terenie całej Polski osoby, chcące podjąć pracę w charakterze opiekuna. Nasz profesjonalizm i znajomość branży szybko sprawiły, że zyskaliśmy miano jej lidera i to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Do dziś doświadczenie pozwala nam oferować najwyższy poziom usług, gwarantując naszym klientom oraz współpracownikom bezpieczeństwo, komfort i satysfakcję.

Na rynku usług opiekuńczych firma CareWork wyznacza trendy, które stają się wzorem dla innych podmiotów. Stale dbamy o podnoszenie standardów usług opiekuńczych, procesów rekrutacji i warunków zatrudnienia. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie poziomu kompetencji swoich pracowników, a także ciągłe doskonalenie działań organizacyjnych. Cechuje nas indywidualne podejście do klientów oraz współpracowników. Przeprowadzamy szczegółowe analizy, które pozwalają nam na jak najlepsze dopasowanie dostępnych ofert pracy. Nasze zaangażowanie i wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają certyfikaty TÜV.

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia postanowiliśmy rozwinąć profil działalności naszej firmy, wzbogacając go o usługi z zakresu leasingu pracowniczego osób z Polski i z Ukrainy, rekrutacji stałej, szkoleń oraz tłumaczeń.

Dostrzegając pojawiające się na rodzimym rynku pracy trudności w zakresie rekrutacji pracowników, których kompetencje i umiejętności odpowiadałyby bieżącym potrzebom przedsiębiorstw, umożliwiając ich stały i niczym niezakłócony rozwój, zdecydowaliśmy wykorzystać nasze umiejętności na wskazanych powyżej polach. Współpraca z firmą CareWork umożliwi rodzimym przedsiębiorcom uzupełnienie zespołu zatrudnianych osób zarówno o pracowników tymczasowych, jak i stałych, osiągając przy tym wyższą jakość pracy oraz optymalizację zatrudnienia, przy jednoczesnym ograniczeniu rotacji pracowników.

Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Agencję Zatrudnienia CareWork znajdą Państwo w zakładce Dla pracodawcy, zapraszamy także do zapoznania się z certyfikatami potwierdzającymi nasze kompetencje.