Każdy przedsiębiorca doskonale rozumie, że jakość zatrudnianych przez niego pracowników ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie jego firmy. Tak zwany „kapitał ludzki” faktycznie stanowi jedną z podstawowych wartości we współczesnej gospodarce. Stały dostęp zarówno do pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i do tych o niższych kwalifikacjach, niejednokrotnie może zadecydować o powodzeniu podejmowanego przedsięwzięcia oraz mieć spore znaczenie dla niezakłóconego rozwoju i bieżącego funkcjonowania firmy. Zabezpieczenie w postaci współpracy z profesjonalną agencją zatrudnienia pozwoli uniknąć turbulencji związanych z nagłym odejściem ważnego członka zespołu lub koniecznością szybkiej reakcji na rosnący popyt. Będzie też najlepszą odpowiedzią na chęć ograniczenia stałych kosztów pracowniczych, poprzez zniwelowanie obligatoryjnego utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia przez cały czas.

Niestety w dzisiejszych warunkach panujących na rynku pracy o dobrego pracownika coraz trudniej. Problem ten dotyczy zarówno specjalistów, jak i pracowników fizycznych. Z naszego doświadczenia wynika niezbicie, że ciężko znaleźć takiego przedsiębiorcę, który szczerze przyznałby, że nigdy nie spotkał się z trudnością znalezienia odpowiedniego pracownika. Każdy z nich nie raz borykał się z problemem zatrudnienia kompetentnej i chętnej do pracy osoby, bez względu na proponowane – nieraz bardzo atrakcyjne – warunki pracy.

Co więcej, każda kolejna rekrutacja to koszty, które zwykle nie były wcześniej zaplanowane. Brak rzetelnego wsparcia podczas poszukiwania pracowników skutkuje nadto koniecznością ponownego, często kilkukrotnego, uruchamianie procedury pozyskiwania członków zespołu. Wszystko to niepotrzebnie angażuje pracodawcę w zadania o pobocznym charakterze, generuje dodatkowy stres, a przede wszystkim negatywnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jeśli i Ciebie dotyczy ten problem zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem usług oferowanych przez Agencję Zatrudnienia CareWork. Nasi doświadczeni i kompetentni doradcy (z których pozyskaniem nie mieliśmy problemów) na pewno udzielą Ci rzetelnego i kompleksowego wsparcia. Bez względu na to, jakich pracowników obecnie poszukujesz.

Wyślij zapytanie ofertowe